مصاحبه با دکتر دبیری و مهندس جعفری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

Interview with Dr. Afshin Dabiri and Mrs. Sheyda Jafari

Institute of Management and Technology Development (Mana)

???

?کاربرد هنر در کانون‌های ارزیابی

 

 

?«امروزه هنر به عنوان قلمروی مستقل از علم به عنوان راهکاری متمایز و موثر در بهبود سازمان مطرح شده است.»

افشین دبیری نتیجه تحقیقات و تاملات خود را در دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده به اشتراک گذاشته و از زاویه‌ای متفاوت به این مقوله می‌پردازد.

شیدا جعفری در سخنرانی «طراحی و انتخاب کانون‌های ارزیابی» تلاش دارد تا قابلیت‌های اجرایی ارکان اصلی کانون را مورد توجه قرار دهد.

????

مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

 

ویدئوهای مرتبط

کشتی چوخه (کلیپ دوم)
مصاحبه با وزیر محترم نفت
مصاحبه با دکتر شاهرخی و پورعزت
مصاحبه با مهندس کاوند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.