مصاحبه با دکتر سعید میرزامحمدی

🎞🎥⚙️🎤
مصاحبه با دکتر سعید میرزامحمدی
🎓عضو هیئت علمی دانشگاه علم ‌و ‌صنعت ایران
🔖عضو کمیته علمی محور اقتصاد مقاومتی در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران


Interview with Dr. Saeed Mirzamohammadi, Faculty Member of Iran University of Science and Technology
Resistive Economics at the 14th International Conference on Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

Related Videos

مصاحبه با دکتر محمدمهدی سپهری
مصاحبه با مهندس قربانعلی قائمی
مصاحبه با دکتر محمدعلی بابایی
مصاحبه با دکتر علیرضا معینی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *