مصاحبه با دکتر افشین دبیری

دکتر افشین دبیری، مدیر توسعه منابع انسانی گروه مپنا، در گفتگویی در حاشیه همایش، همگرایی نسل جدید ارزیابان و گردانندگان کانون های ارزیابی و توسعه را از اثربخشی برگزاری همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده خواند و با رویکردی منتقدانه به فعالیت فعلی کانون های ارزیابی، بازسازی روندها و جریان های فعلی کانون های ارزیابی را ضروری دانست.
🔖 همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده
🎓 موسسه توسعه مدیریت و فن (معنا)

Related Videos

مصاحبه با مهندس اکبر ترکان
آرات حسینی در چیزگپ ۷
فیلم همایش طعم کارآفرینی ۳
فیلم کلی همایش طعم کارآفرینی ۲

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *