شعرخوانی: رباعی هشتم «پلیس»

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی هشتم «پلیس»

با رباعی‌خونی شعر طنزی از کتاب «باید گلوله از تن شعرم درآوردم» همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی سوم «مهمان»
شعرخوانی: غزل پنجم «سربار»
غزل خوانی گراف صبر
شعرخوانی: غزل ششم«حس بد»