رباعی هفتم: جواب سهراب

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

در این ویدئو، احسان علی‌آبادی با خوانش رباعی دیگری از کتابش – که متأثر از شعر معروف سهراب سپهری سروده شده است – مهمان شما است.

پشت هیچستانم

پشت هیچستان جایی است

پشت هیچستان رگ های هوا، پر قاصدهایی است

که خبر می آرند، از گل وا شده ی دورترین بوته ی خاک

روی شن ها هم، نقش های سم اسبان سواران ظریفی است که صبح

به سر تپه ی معراج شقایق رفتند

پشت هیچستان، چتر خواهش باز است

تا نسیم عطشی در بن برگی بدود

زنگ باران به صدا می آید

آدم اینجا تنهاست

و در این تنهایی، سایه ی نارونی تا ابدیت جاری است

به سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید، مبادا که ترک بردارد

چینی نازک تنهایی من…

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: رباعی اول
تفکیک روابط
می‌ترسم
شعرخوانی: رباعی پنجم «بهانه»