شعرخوانی: رباعی پنجم «بهانه»

شعرخوانی احسان علی آبادی شاعر و مهندس صدا: رباعی پنجم «بهانه»
با رباعی‌خونی دیگری از احسان علی‌آبادی همراه شوید.

ویدئو از کانال یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده لطفا از …شکن استفاده کنید و برای حمایت از ما در کانال یوتیوب عضو شوید.

ویدئوهای مرتبط

چشمه
۱۳۸۷
شعرخوانی: غزل پنجم «سربار»
غزل دوم دکتر میرلوحی