شعرخوانی: رباعی دوم «شاپرک»

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

شعرخوانی احسان علی آبادی: رباعی دوم «شاپرک»
احسان علی‌آبادی شما را به خوانش یک رباعی از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.
(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، لطفا از …شکن استفاده کنید.)

ویدئوهای مرتبط

رباعی هفتم: جواب سهراب
شعرخوانی احسان علی آبادی: شعر ۳
شعرخوانی: غزل پنجم «سربار»
آهن مچاله شده