شعرخوانی: رباعی اول

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

احسان علی‌آبادی شما را به خوانش یک رباعی از کتابش، «باید گلوله از تن شعرم درآورم» مهمان می‌کند.

(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، لطفا از …شکن استفاده کنید.)

ویدئوهای مرتبط

شعرخوانی: غزل ششم«حس بد»
شعرخوانی: رباعی ششم «مغرور»
غزل دوم دکتر میرلوحی
چشمه