مرور سریع پارسیان دانش

اپیزود ۱: تدوین تلویزیونی رپیدریویو (مرور سریع) آزمون رزیدنتی (دستیاری پزشکی)
در این قسمت دکتر محمدعلی فخر یاسری، مدیر مسئول جدید موسسه پارسیان دانش در مورد کتاب‌ها و مجموعه صوتی و تصویری مرور سریع، توضیحاتی را خدمت پزشکان عزیز عرض می‌نمایند.

خانه ۱۱

http://www.parsian-danesh.ir

ویدئوهای مرتبط

چرا مشاوره
زمان‌های خاکستری
تیزر برنامه‌ریزی رزیدنتی
تیزر مرور سریع پارسیان