رزومه کاری ویدئویی

رزومه سوابق کاری ویدئویی و پروژه انجام شده دکتر بنیامین خردور در ادامه آورده شده است.

  هدف این پروژه استخراج مختصات ذره ای معلق در آب روان است که به سفارش گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است

ویدئوهای مرتبط

تیزر دوره درسی
تیزر واچر پارس پرداخت
تیزر رویداد تکانه
بلا بار، تجربه‌ای متفاوت