رزومه کاری ویدئویی

رزومه سوابق کاری ویدئویی و پروژه انجام شده دکتر بنیامین خردور در ادامه آورده شده است.

  هدف این پروژه استخراج مختصات ذره ای معلق در آب روان است که به سفارش گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است

ویدئوهای مرتبط

تیزر تدریس زنان ۱۴۰۰
تیزر مراسم بهره برداری مدارس
تیزر مجمع پاکسان
تیزر آرات حسینی