مصاحبه با مهندس کاوند

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Interview with Mozhgan Kavand

Institute of Management and Technology Development (Mana)

???
?دپارتمان ارزیابی و توسعه مؤسسه معنا و نقش آن در ارتقای سطح مدیریت کشور
مصاحبه با مهندس مژگان کاوند، دپارتمان ارزیابی و توسعه
????
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

ویدئوهای مرتبط

تیزر همایش طعم کارآفرینی ۳
مصاحبه با دکتر ابوالفضل میرزازاده
شرکت‌های اجلاس پردیس
آرات حسینی در چیزگپ ۷

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.