مصاحبه با آقای حسن‌نژاد

مصاحبه خبری ورزشی با دکتر محمد حسن‌نژاد نایب رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با دکتر علیرضا معینی
تیزر انتخابی تیم ملی
مصاحبه با دکتر بهروز کریمی
مصاحبه با آقای حسنی