مصاحبه با آقای حسن‌نژاد

مصاحبه خبری ورزشی با دکتر محمد حسن‌نژاد نایب رئیس انجمن کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با وزیر محترم نفت
گفت‌و‌گوی ورزش چوخه
مصاحبه با پروفسور توکلی‌مقدم
مصاحبه با دکتر مسعود ربانی