مصاحبه وزیر اسبق نفت

فیلم‌برداری مصاحبه با وزیر اسبق نفت در حاشیه نشست کمیته علمی دومین همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده

از زبان بانیان همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده بشنوید


مصاحبه با سیدکاظم وزیری هامانه، وزیر اسبق نفت و رئیس همایش و علی منافی، دبیر همایش
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

ویدئوهای مرتبط

همایش طعم کارآفرینی ۲
مصاحبه با دکتر سیدعلی ترابی
تیزر همایش طعم کارآفرینی
مصاحبه دکتر شاهرخی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.