مصاحبه با آقای حسنی

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

مصاحبه با پهلوان ایوب حسنی مسئول محترم برگزاری مسابقات کشتی با چوخه کشور
در حاشیه برگزاری مسابقات انتخابی تیم ملی چوخه (۱۴۰۱/۰۳/۲۰)
مشهد مقدس/ خانه کشتی

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با دکتر علیرضا معینی
کشتی چوخه در ورزش خراسان
مصاحبه با دکتر افشین دبیری
مصاحبه با مدیرعامل شتاب‌دهنده تک