مصاحبه با دکتر شاهرخی و پورعزت

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

Interview with CEO of Mana Institute, Amir Shahrokhi, and CEO of Scientific Society of Governmental Management, Ali Asghar Pour Ezzat Institute of Management and Technology Development (Mana)

چرا مدیران باید در همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده شرکت کنند؟

???

امیر شاهرخی، رئیس ستاد اجرایی همایش و رئیس هیئت‌مدیره موسسه معنا علی اصغر پورعزت، رئیس انجمن علمی مدیریت دولتی و سخنران همایش شناسایی و پرورش مدیران آینده

????

مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با مهندس کاوند
مصاحبه با دکتر افشین دبیری
Interview with Professor Tavakkoli
مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.