زمان‌های خاکستری

مشاوره آزمون رزیدنتی (دستیاری پزشکی): زمان‌های خاکستری

در این قسمت دکتر علی محمد فخر یاسری به معرفی زمان‌های خاکستری می‌پردازد و با اشاره بزرگ‌ترین مشکل ناشی از کمبود وقت پزشکان و داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی (رزیدنتی) و آزمون پیش‌کارورزی (پره‌انترنی)، راهکاری مؤثر در این رابطه ارائه می‌کند.

همراه با شما تا موفقیت در آزمون

ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده است.

ویدئوهای مرتبط

تدریس دکتر مروجی
برنامه کلی رزیدنتی
چرا مشاوره
تیزر آمار و اپیدمیولوژی