تبریک عید انجمن چوخه

عید سعید فطر بر همگان مبارک

ساخت تیزر تبریک مناسبتی انجمن چوخه کشور به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر که در سری فعالیت‌های عالم‌المنفعه انجام گرفت.

ویدئوهای مرتبط

تیزر کتاب دونقطه …
فیلم برداری اجلاس پردیس
تیزر رپید ریوو پارسیان
رزومه ویدئویی دکتر نادری