مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

??⚙️?
مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

?عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

?دبیر محور صنعت گردشگری در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

?
Interview with Dr. Mohammad Ali Saniee Monfared, Faculty Member of Alzahra University
Tourism Sector at the 14th International Conference on Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

Related Videos

مصاحبه با وزیر محترم نفت
آرات حسینی در چیزگپ ۷
مصاحبه با مهندس اکبر ترکان
مصاحبه با دکتر فرناز برزین‌پور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *