مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

??⚙️?
مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد

?عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

?دبیر محور صنعت گردشگری در چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

?
Interview with Dr. Mohammad Ali Saniee Monfared, Faculty Member of Alzahra University
Tourism Sector at the 14th International Conference on Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology

ویدئوهای مرتبط

مصاحبه با اساتید دانشکده صنایع
مصاحبه با دکتر دبیری و مهندس جعفری
مصاحبه با دکتر کورش عشقی
مصاحبه با دکتر ابوالفضل میرزازاده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.