معیار بونلو

Acoustic: Bonello Criteria and Room Modes
The Nineteenth part of the audio engineering tutorial series by the master of audio engineering Ehsan Aliabadi; speaks about the basics of how to build a studio.

در این قسمت احسان علی‌‌آبادی، به تعریف معیار بونلو می‌پردازد و رابطه‌ی آن با مدهای اتاق را بیان می‌کند و موقعیت اتاق با کاربری مسکونی استاندارد را روی مطابق معیار بونلو نشان می‌دهد.

(ویدئو از یوتیوب بارگذاری شده، برای مشاهده ویدئو لطفا از …شکن استفاده کنید).

Related Videos

پارامترهای آکوستیکی به بیان ساده
شش تصور غلط
RT60 ، فرمول‌های سابین و آیرینگ
حذف نویز صدا