مدهای اتاق

Acoustic: Room Modes
The Seventeenth part of the audio engineering tutorial series by the master of audio engineering Ehsan Aliabadi; speak about the basics of how to build a studio.
در این قسمت احسان علی‌ آبادی، به تعریف مدهای اتاق و انواع آن‌ها شامل مد‌های محوری ، مدهای مماس و مدهای مورب، هارمونیک ‌های آن‌ها می‌پردازد و نحوه‌ی محاسبه تئوری مد محوری را بیان می‌کند.

 

Related Videos

آکوستیک معماری و الکتروآکوستیک
پارامترهای آکوستیکی به بیان ساده
حذف نویز صدا
حل مشکل پخش صدا