آموزش

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

آموزش‌های مهندسی صدا (فناوری صدا) توسط کارشناسی ارشد مهندسی صدا احسان علی‌آبادی تهیه و تالیف گردیده‌اند.

مقالات

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ فراخوانی ادوب ادیشن برای ادیت صدا و بازگردانی آن (چند نکته کاربردی در نرم‌افزار ادوب ادیشن – بخش اول)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ حذف نویز صدا با ادوب ادیشن Noise Reduction effect (چند نکته کاربردی در نرم‌افزار ادوب ادیشن – بخش دو)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تحلیل شکل موج و طیف فرکانسی، حذف نویز ثابت و متناوب با چند روش  (چند نکته کاربردی در نرم‌افزار ادوب ادیشن – بخش سوم)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ میکسر ترک صدا در پریمیر پرو (جدید)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ ۶ تصور ِغلط ِرایج درباره‌ی صدا برای ویدئو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ صدا در هنر هفتم

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ شغل صدابرداری

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پیش‌تولید

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ چند نکته‌‌ در تولید

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ افکت‌های صوتی

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ اپراتور بوم

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ نگاه ِفرکانسی به دستگاه شنوایی

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ جاذب‌های آکوستیکی ناکارآمد در ایزوله کردن استودیو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ مکان‌یابی در استودیو

 ⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تاریخچه میکروفن

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تجهیزات ضبط پادکست

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ هفت اشتباه رایج در میکس و مسترینگ

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تجهیزات ضبط پادکست

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ ۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ صدابرداری اجرای زنده

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ ضبط پادکست با ادوب ادیشن

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پیشرفت تکنولوژی محدوده‌ی داینامیک صدا (جدید)

ویدئوها

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ مفاهیم اولیه

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تحصیلات آکادمیک و زیرشاخه‌ها

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ حذف نویز و تصحیح صدا در پریمیر و ادوب ادیشن (آموزش افکت DeNoise) (جدید)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ Audio Ducking

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ حذف نویز در نرم‌افزار ادوب ادیشن

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ الگوهای دریافت میکروفن‌ها

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ انتخاب میکروفن

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ آکوستیک معماری و پیشنهاد سیستم الکتروآکوستیک متناظر

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ اهمیت دامنه واژگان تخصصی

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ فیدبک صوتی (آکوستیکی)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ نکاتی در مورد میکروفن دستی

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پخش نشدن صدا در ادوب ادیشن و پریمیر پرو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ ۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ ۶ تصور غلط در زمینه‌ی صدا برای ویدئو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پارامترهای فضای آکوستیکی به بیان ساده

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پارامتر آکوستیکی RT60 (فرمول سابین و آیرینگ)

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پارامتر آکوستیکی فرکانس شرودر

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ آکوستیک: مدهای اتاق

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ آکوستیک: ناحیه بولت و نسبت‌های ایده‌آل اتاق

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ آکوستیک: معیار بونلو و مدهای اتاق

Audio Engineering Tutorials by Masters of Science in Audio Engineering Ehsan Aliabadi.