۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

Ehsan Aliabadi, “9 tips for a standard sounding podcast”, The Audio and Video Industry, September/October June 2019, Vol.15, No. 89, P.15-17. ?????? احسان علی آبادی ، 9 نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد، صنعت صدا و تصویر، مهر و آبان 1398، سال پانزدهم، شماره 89، 15-17. ? https://www.loudestudio.org/9-tips-for-a-standard-sounding-podcast/

می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

Ehsan Aliabadi, “Do you want to produce a podcast?”, The Audio and Video Industry, March / April 2019, Vol.14, No. 86, P.24-25. ?????? احسان علی آبادی ، می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟، صنعت صدا و تصویر، فروردین و اردیبهشت 1398، سال چهاردهم، شماره 86، 25-24.

تجهیزات ضبط پادکست

تجهیزات ضبط پادکست

احسان علی‌آبادی، تجهیزات ضبط پادکست، صنعت صدا و تصویر، اسفند ١٣٩٦، سال سيزدهم، شماره ٧٨، ٣٠-٣٢.   ??????   Ehsan Aliabadi, “Podcast recording equipment”, The Audio & Video Industry, February/March 2018, Vol.13, No. 78, P. 30-32. ? دانلود مقاله از قسمت آموزش سایت امکان‌پذیر است.