۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد

زمان مطالعه: < 1 دقیقه Ehsan Aliabadi, “9 tips for a standard sounding podcast”, The Audio and Video Industry, September/October June 2019, Vol.15, No. 89, P.15-17. ?????? احسان علی آبادی ، ۹ نکته برای ضبط پادکست با صدای استاندارد، صنعت صدا و تصویر، مهر و آبان ۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ۸۹، ۱۵-۱۷٫ ? https://www.loudestudio.org/9-tips-for-a-standard-sounding-podcast/

می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

زمان مطالعه: < 1 دقیقه Ehsan Aliabadi, “Do you want to produce a podcast?”, The Audio and Video Industry, March / April 2019, Vol.14, No. 86, P.24-25. ?????? احسان علی آبادی ، می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟، صنعت صدا و تصویر، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۸، سال چهاردهم، شماره ۸۶، ۲۵-۲۴٫

تجهیزات ضبط پادکست

تجهیزات ضبط پادکست

زمان مطالعه: < 1 دقیقه احسان علی‌آبادی، تجهیزات ضبط پادکست، صنعت صدا و تصویر، اسفند ١٣٩۶، سال سیزدهم، شماره ٧٨، ٣٠-٣٢.   ??????   Ehsan Aliabadi, “Podcast recording equipment”, The Audio & Video Industry, February/March 2018, Vol.13, No. 78, P. 30-32. ? دانلود مقاله از قسمت آموزش سایت امکان‌پذیر است.