صدابرداری برنامه‌ی شب‌های اترک

صدابرداری برنامه‌ی شب‌های اترک

زمان مطالعه: < 1 دقیقه صدابرداری برنامه‌ی زنده‌ی شب‌های اترک شبکه اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

صدابرداری برنامه رنگین کمون

صدابرداری برنامه رنگین کمون

زمان مطالعه: < 1 دقیقه صدابرداری برنامه ضبطی کودک رنگین کمون شبکه‌ی اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ابران

شیفت شبکه اترک

شیفت شبکه اترک

زمان مطالعه: < 1 دقیقه شیفت شبکه‌ی اترک صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اتاق فرمان سیمای خراسان شمالی پیش از جا به جایی اخیر