هیئت جوانان حضرت علی‌اکبر

هیئت جوانان حضرت علی‌اکبر

??????? عیب‌یابی، نصب و تجهیز سیستم صوتی هیئت جوانان حضرت علی‌اکبر ⬛️ Equip the audio system ⬛️