حذف نویز صدا

زمان مطالعه: ۲ دقیقه

در مقالات «صدا برای ویدئو: چند نکته کاربردی از نرم‌افزار ادوب ادیشن» که در سه بخش به چاپ رسید، به تفصیل در مورد فراخوانی ادوب ادیشن در محیط پریمیر برای ادیت صدا و بازگردانی آن، حذف نویز با ابزار Noise Reduction Effect تحلیل شکل موج و طیف فرکانسی صدا و حذف نویز ثابت و متناوب با چند ابزار مختلف پرداخته شد؛ در این مقاله ابزار ساده و کاربردی به نام DeNoise معرفی می‌شود که در پریمیر و ادیشن به صورت مشترک قابل استفاده است..

Ehsan Aliabadi, “Noise Reduction in Premiere Pro and Adobe Audition with DeNoise Effect”, The Audio and Video Industry, November & December 2020, Vol.16, No. 97, P.19-21.

احسان علی‌آبادی ، حذف نویز صدا در ادوب ادیشن و پریمیر با DeNoise، صنعت صدا و تصویر، آذر و دی ١٣٩٩، سال شانزدهم، شماره ٩٧، ١٩-٢١

مشاهده مقاله

مقالات مرتبط

Designing Nasiba laptop & mobile sales stand
طراحی استند فروش لوازم خانگی نسیبا
Designing of the animated site banner
Filming of Parsian Danesh classes in 2019