صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری

صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری

زمان مطالعه: < 1 دقیقه Ehsan Aliabadi, “Audio for Video: Sound job”, The Audio and Video Industry, November/December 2019, Vol.15, No. 90, P.17-19. ?????? احسان علی آبادی ، صدا برای ویدئو: شغل صدابرداری، صنعت صدا و تصویر، آذر و دی ۱۳۹۸، سال پانزدهم، شماره ۹۰، ۱۷-۱۹٫