مکان‌یابی در استودیو

احسان علی‌آبادی، مکان‌یابی در استودیو، صنعت صدا و تصویر، فروردین و اردیبهشت ١٣٩٧، سال سیزدهم، شماره ٧٩، ٣٠-٣۴.

??????

Ehsan Aliabadi, “The Best Place to Record in Studio”, The Audio & Video Industry, April/May 2018, Vol.13, No. 79, P. 30-34.

 

مقاله از قسمت آموزش سایت قابل مشاهده است.

Related Posts

ضبط پادکست با ادوب ادیشن
صدابرداری اجرای زنده
نگاه ِفرکانسی به دستگاه شنوایی
تاریخچه میکروفن