مصاحبه با مهندس کاوند

Interview with Mozhgan Kavand

Institute of Management and Technology Development (Mana)

🎥🎞🎙
📌دپارتمان ارزیابی و توسعه مؤسسه معنا و نقش آن در ارتقای سطح مدیریت کشور
مصاحبه با مهندس مژگان کاوند، دپارتمان ارزیابی و توسعه
📚🔖🖊🎓
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

Related Videos

مصاحبه با دکتر آرین قلی‌پور
مصاحبه با پروفسور توکلی‌مقدم
آرات حسینی در چیزگپ ۷
مصاحبه با بنیانگذار ایوند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *