مصاحبه با مهندس کاوند

Interview with Mozhgan Kavand

Institute of Management and Technology Development (Mana)

🎥🎞🎙
📌دپارتمان ارزیابی و توسعه مؤسسه معنا و نقش آن در ارتقای سطح مدیریت کشور
مصاحبه با مهندس مژگان کاوند، دپارتمان ارزیابی و توسعه
📚🔖🖊🎓
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

Related Videos

مصاحبه با وزیر اسبق نفت
دومین دوره همایش طعم کارآفرینی
سخنرانی مهندس وزیری هامانه
مصاحبه با مهندس قربانعلی قائمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *