مصاحبه با وزیر اسبق نفت

Interview with former oil minister, Kazem Vaziri and Dr. Ali Manafi Secretary of the Identify and cultivate future managers Conference.
Institute of Management and Technology Development (Mana)

 

🎥🎞🎙
📌از زبان بانیان همایش ملی شناسایی و پرورش مدیران آینده بشنوید❗️
مصاحبه با سیدکاظم وزیری هامانه، وزیراسبق نفت و رئیس همایش و علی منافی، دبیر همایش
📚🔖🖊🎓
مؤسسه‌ توسعه مدیریت و فن (معنا)

 

Related Videos

فیلم همایش طعم کارآفرینی ۳
مصاحبه با دکتر محمدعلی صنیعی منفرد
سخنرانی دکتر ابراهیم شیخ
مصاحبه با مهندس کاظم وزیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *