آموزش

آموزش‌های مهندسی صدا توسط کارشناسی ارشد مهندسی صدا احسان علی‌آبادی تهیه و تالیف گردیده‌اند و به صورت رایگان و با ذکر منبع قابل استفاده هستند.

صدا برای ویدئو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ بخش اول

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ بخش دوم

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ بخش سوم

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ حذف نویز در نرم‌افزار ادوب ادیشن

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ Audio Ducking

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ صدا در هنر هفتم

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ پیش‌تولید

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ افکت‌های صوتی

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ اپراتور بوم

🎼🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

مهندسی صدا

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ مفاهیم اولیه

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تحصیلات و زیرشاخه‌ها

🎼🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

آکوستیک

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ جاذب‌های آکوستیکی ناکارآمد در ایزوله کردن استودیو

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ مکان‌یابی در استودیو

🎼🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

الکتروآکوستیک

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ تجهیزات ضبط پادکست

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ الگوی دریافت میکروفن 

🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

میکس و مسترینگ

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ هفت اشتباه رایج در میکس و مسترینگ

🎼🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

⬅⬅⬅⬅⬅⬅ می‌خواهید پادکست صوتی ضبط کنید؟

🎼🥁🎸🎺🎷🎹🎻🎶🎙🎤🎚🎧🔊

Audio Engineering Tutorials by Masters of Audio Engineering Ehsan Aliabadi is available free of charge with reference to the source.